CHANG Thailand Junior Golf Circuit 2018

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันสนาม Pattana Golf Resort and Sports Club

#Name ThaiName EngAgeClassStatus
1วรธันย์ ธรรมโชคเจริญWorathan thammachokecharoen13Super Junior Boy (SB)Confirm
2อธิชา บำรุงธรรมAthicha Bamrungtham16Super Junior Boy (SB)Confirm
3วราพร วิมลวรรณWarapond Wimonwan10Junior Girl (JG)Confirm
4ภูมินทร์ แก้ววิเชียรPHOOMINTR kaewvichien16Super Junior Boy (SB)Confirm
5จุมพิตา / ปราริชาติ จุลอักษรJumpita Chul-ak-sorn13Super Junior Girl (SG)Confirm
6พีรณัฐ สุพรPeeranat Suporn16Super Junior Boy (SB)Confirm
7พิมพ์อร ธิติทรัพย์Pim-orn Thitisup16Super Junior Girl (SG)Confirm
8กันตภณ เสมสมานKuntaphon Semsaman17Super Junior Boy (SB)Confirm
9นายกันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์MR. KANPASUT WONGSAKULWIWAT16Super Junior Boy (SB)Confirm
10จรัสรวี คชไกร๋Jarutrawee Khotchagrai15Super Junior Girl (SG)Confirm
11ชาครีย์ โรจนะสมิตChakree Rochanasmita15Super Junior Boy (SB)Confirm
12นาย ธนเดช มั่นคงMr. Thanadech Mankong17Super Junior Boy (SB)Confirm
13นภรรทร์ รัตนปราการNAPAT RATTANAPRAKARN15Super Junior Girl (SG)Confirm
14วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูลVoranita Chitchainanukul16Super Junior Girl (SG)Confirm
15ทัตเทพ พุ่มโกสุมThatthep Phumkosum17Super Junior Boy (SB)Confirm
16ติฐิตา เหล่าตระกูลงามTitita Loudtragulngam15Super Junior Girl (SG)Confirm
17ปัญญาภัทร์ ขันติยูPanyapat Khantiyoo10Junior Boy (JB)Confirm
18เกศิณี พฤกษ์เมธากุลKESINEE PRUKMATHAKUL14Super Junior Girl (SG)Confirm
19ปุญญพัฒ ขันติยูPoonyapat Khantiyoo15Super Junior Boy (SB)Confirm
20ณัฐภูมิ สิงหฺ์โตนิเวศnatthapum singtonivej15Super Junior Boy (SB)Confirm
21จิรเดช เชาวรัตน์Jiradech Chaowarat15Super Junior Boy (SB)Confirm
22พีรวิชญ์ จิระคุณากรPeeravich Chirakunakorn15Super Junior Boy (SB)Confirm
23ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุลnapat sermhirunsakul15Super Junior Boy (SB)Confirm
24นายปรมินทร์ อินรักษาPORAMIN INRAKSA16Super Junior Boy (SB)Confirm
25อภิชญา จิระคุณากรApichaya Chirakunakorn14Super Junior Girl (SG)Confirm
26ภาวินี สุขเกษมPawinee Sukasem15Super Junior Girl (SG)Confirm
27มัทนี พันธุ์ดีMathanee Pandee16Super Junior Girl (SG)Confirm
28สุกษฏิ์ สุวรรณศรีSUKRIT SUWANSRI17Super Junior Boy (SB)Confirm
29ด.ช.ธีรภัชณ์ ติงสมิตรTeerapat Tingsamit13Super Junior Boy (SB)Confirm
30จิณณพัตร ฤทธิ์ทวีjinnaphat Rittawee16Super Junior Girl (SG)Confirm
31ศักรินทร์ แก้วมณีsakkarin kaewmanee14Super Junior Boy (SB)Confirm
32ปนัสยา สมจิตต์Panassaya Somchit15Super Junior Girl (SG)Confirm
33นทสรวง ปะมาNothsuang Pama13Super Junior Boy (SB)Confirm
34ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์Chutipon Janyasawat11Junior Boy (JB)Confirm
35ด.ช.ธนพนธ์ สุวรรณประทีปThanaphon Suwanpratheep14Super Junior Boy (SB)Confirm
36นภสร1 ฟ้าอรุณNoppasorn Fararun15Super Junior Girl (SG)Confirm
37ติณณ์ เมตศีย์Tinn Macy17Super Junior Boy (SB)Confirm
38พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนาPONHTHAT SUTHANATPHAKCHANA15Super Junior Boy (SB)Confirm
39ด.ช พิพัฒน์ สินธุวาปีPipat sinthuwapee11Junior Boy (JB)Confirm
40ด.ช จิรพัฒน์ สินธุวาปีJirapat sinthuwapee8Junior Boy (JB)Confirm
41ณีรนุช ประจันพาณิชย์์NEERANUCH PRAJUNPANICH12Junior Girl (JG)Confirm
42วรพล ประจันพาณิชย์WORAPOL PRAJUNPANICH9Junior Boy (JB)Confirm
43เจตนิพัทธ์1 เนื่องจำนงค์Jedniphat Nuangjumnong9Junior Boy (JB)Confirm
44ชาคริส แก้วศรีปราชญ์Chacris Kaewsriprach16Super Junior Boy (SB)Confirm
45ณัฐภัทร สุเกตุNutthaphat Suket11Junior Boy (JB)Confirm
46นายธีธัช 1 เอื้ออรุณพานิชTEETUCH 1 UAAROONPANICH17Super Junior Boy (SB)Confirm
47เอสเตล เพชรประกายกานต์1 แวร์นีEstelle Petchprakaykarn Verny16Super Junior Girl (SG)Confirm
48กองทัพ แสงวุธKongtup Saengvut16Super Junior Boy (SB)Confirm
49นรายุ วงศ์จันทร์เรืองnarayu wongchanruang17Super Junior Boy (SB)Confirm
50ธนกฤต เผนโคกสูงThanakrit Phenkhoksung15Super Junior Boy (SB)Confirm
51โสภณ ศิริประทุมSopon Siriprathum18Super Junior Boy (SB)Confirm
52เกษประภา มีมั่งคั่งKadprapa Meemangkhang17Super Junior Girl (SG)Confirm
53นภสร คำพึ่งNapasorn Khamphueng12Junior Girl (JG)Confirm
54อัษฎายุทธ พูนอนันต์Assadayut Poonanan18Super Junior Boy (SB)Confirm
55แววปราชญ์ อนุวารWaewprach Anuvran15Super Junior Girl (SG)Confirm
56นนนที เเสงสุริยาภรณ์nonnatee sangsuriyaporn14Super Junior Boy (SB)Confirm
57ณฐภทร วิจิตรทองเรืองNatthaphat Wijitthongruang14Super Junior Boy (SB)Confirm
58นาย ศิรชัช พุ่มโกสุมSirachat Phumkosum16Super Junior Boy (SB)Confirm
59ญาธิป พวงนาคYathip Puangnak14Super Junior Boy (SB)Confirm
60ด.ช.ธนพล เจริญสุขThanapol Charoensuk14Super Junior Boy (SB)Confirm
61บุญชิตา ศรีวงศ์งามBOONCHIRA SRIWONGNGAM12Junior Girl (JG)Confirm
62อธิศ ตันฤดีAtids Tanrudee15Super Junior Boy (SB)Confirm
63วัชนีย์พร เขียวสังข์Watchaneeporn Kiewsang19Special Class Girl (SCG)Confirm
64ธัชพล สุขรมย์Tatchapon Sukharom15Super Junior Boy (SB)Confirm
65สิรธีร์ เกตุรัตน์Siratee Keturat12Junior Boy (JB)Confirm
66ด.ญในีดา ลักษณสมพงศ์NEEDA LAKSANASOMPONG11Junior Girl (JG)Confirm
67ขวัญพิชชา ประชุมชนKwanpitcha Prachumchon17Super Junior Girl (SG)Confirm
68ดช.ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่Chaiwat niko Salmi12Junior Boy (JB)Confirm
69ฐานทัพ แสงวุธThantup Saengvut14Super Junior Boy (SB)Confirm
70ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธรPhuwarit Rungpittayathon18Super Junior Boy (SB)Confirm
71ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่งThammatouc Watchararungroong16Super Junior Boy (SB)Confirm
72พศิน วิจิตรเจริญไพศาลPhasin Vichitcharoenpaisarn16Super Junior Boy (SB)Confirm
73กฤตภาส. รัตน์ประสาทพรKritapas Ratanaprasartporn17Super Junior Boy (SB)Confirm
74ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวยPhattharamethw Ratchattamnuay17Super Junior Boy (SB)Confirm
75ดช.พงศภัค เหล่าภักดีMaster Pongsapak Laopakdee12Junior Boy (JB)Confirm
76สุพรรษา ทิวาลัยsupansa tiwalai15Super Junior Girl (SG)Confirm
77นภนต์ ตรีสรานันท์Napon Trisaranan16Super Junior Boy (SB)Confirm
78จักรวาล ศักดิ์ศรีJakrawal Saksri17Super Junior Boy (SB)Confirm
79จักรภพ ศักดิ์ศรีJakrabhop Saksri13Super Junior Boy (SB)Confirm
80พงศกร มณฑาเธียรPONGSAKORN MONTHATHIAN18Super Junior Boy (SB)Confirm
81เมธาสิทธิ์ งามลำยวงMethasit Ngamlamyoung13Super Junior Boy (SB)Confirm
82ภูวัน เติมสุขนิรันดรPHUWAN TERMSUKNIRUNDORN17Super Junior Boy (SB)Confirm
83ด.ญ.ปุญญาดา ตั้งศรีเสรีPunyada Tangsriseree11Junior Girl (JG)Confirm
84ป้องภพ จามรศรีอนันต์PONGBHOP JAMORNSRIANAN15Super Junior Boy (SB)Confirm
85นันท์นภัส จิตรมณีกาญจน์Nannapat Jitmaneekan11Junior Girl (JG)Confirm
86จักกริน จิตรมณีกาญจน์Jakkarin Jitmaneekan14Super Junior Boy (SB)Confirm
87ด.ญ. ภิมพิศา สีสุธรรมPimpisa Sisutham13Super Junior Girl (SG)Confirm
88ด.ช ธนกฤต กีรดิตThanakrit keeradit12Junior Boy (JB)Confirm
89เปรมินทร์ วรเดชPrearamin Worradej12Junior Boy (JB)Confirm
90กฤติญา ธนินทรดำรงเดชKrittiya Thanintorndamrongdej10Junior Girl (JG)Confirm
91จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์Jidapat Siddhirujirot9Junior Girl (JG)Confirm
92นิธิพล ตวงทองNithipol Tuangthong16Super Junior Boy (SB)Confirm
93พริศวร์ พรมมาParit promma12Junior Boy (JB)Confirm
94เศรษฐโชค พุ่มพวยSEDDHACHOKE POOMPUAY15Super Junior Boy (SB)Confirm
95กันตภณ กาญจนะKantapon Kanjana14Super Junior Boy (SB)Confirm
96นายทีป์ชลิต วิทยานนท์Teechalit Vittayanon18Super Junior Boy (SB)Confirm
97ด.ช.ปรมะ เหล่าภักดีMaster Parama Laopakdee10Junior Boy (JB)Confirm
98พลเทพ แต้ไมตรีPonthep Taemaitree13Super Junior Boy (SB)Confirm
99อรญา ทิพาเสถียรOrraya Tipasathien12Junior Girl (JG)Confirm
100โมกขพน กลั่นสอนMOKAPON KLANSON12Junior Boy (JB)Confirm
101ชลภพ1 เสน่ห์ธรรมศิริchonlapop sanaetammasiri16Super Junior Boy (SB)Confirm
102คุณานนต์ รักกะสิวิทย์Kunanont Rakkasiwit13Super Junior Boy (SB)Confirm
103ขวัญนรี ประชุมชนKwannaree Prachumchon17Super Junior Girl (SG)Confirm
104ดช. นนทพัทธ์ ทับทิมNONTAPAT TUBTIM13Super Junior Boy (SB)Confirm
105ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภNATTHAKRITTA VONGTAVEELAP15Super Junior Girl (SG)Confirm
106ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์Thongpipat Rattanayanon16Super Junior Boy (SB)Confirm
107ด.ญ.ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์THANTITA AUNGSUSEEWONG13Super Junior Girl (SG)Waiting
108จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุลJiratheep Sirikietsakul11Junior Boy (JB)Waiting
109วรัตกานต์ คุณแก้วVaratkarn Kunkaew12Junior Girl (JG)Waiting
110กรณิศ บุญมาดีKoranis Boonmadee15Super Junior Girl (SG)Waiting
111ด.ญ.พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์Ms.Pimmada Wongthanavimok13Super Junior Girl (SG)Waiting
112พีชญ์ บรรณบดีPeech Bunnabodee17Super Junior Boy (SB)Waiting
113คณิสร เอกคมKhanisorn Ekkhom13Super Junior Boy (SB)Waiting
114ชัยภัทร เอกคมChaiphat Ekkhom13Super Junior Boy (SB)Waiting
115วรท ศิริอัครวินท์Warot Siriakaravin10Junior Boy (JB)Waiting
116เด็กหญิงปาริยา สันพนวัฒน์Pariya Sanpanawat12Junior Girl (JG)Waiting
117ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์Chutimon Rujiranan10Junior Girl (JG)Waiting
118กัญจน์ บรรณบดีKan Bunnabodee15Super Junior Girl (SG)Waiting
119ด.ญ.บุษปภาพร สุขเติมButpapaporn Sukterm12Junior Girl (JG)Waiting
120กันต์ รัตนอัมพรโสภณGun Rattana-ampornsopon16Super Junior Boy (SB)Waiting
121ภานพ1 นรสิงห์Panop Norasing16Super Junior Boy (SB)Waiting
122ดช.ยุทธนา นาคแจ้งYuttana Nakjang16Super Junior Boy (SB)Waiting
123ทองธนา นาคแจ้งThongtana Nakjang14Super Junior Boy (SB)Waiting
124จิดาภา สามัตถิยดีกุลJidapa Samattiyadeekul15Super Junior Girl (SG)Waiting
125นายนรเศรษฐ์ เถาว์ชาลีnorasead thochalee15Super Junior Boy (SB)Waiting
126เป็นหนึ่ง เปี่ยมไทยpennueng piemthai12Junior Boy (JB)Waiting
127อธิษฐ์ เครือประยงค์Arthit kruaprayong13Super Junior Boy (SB)Waiting
128อนาอิส พลอยไพลิน แวร์นีAnais Ploypailin Verny17Super Junior Girl (SG)Waiting
129ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้าื์Nattapak Changhuana18Super Junior Boy (SB)Waiting
130กิตติพงศ์ บุบผาKittipong Buppa14Super Junior Boy (SB)Waiting
131ด.ช.ปกรณ์ แก้วจันทร์เหนือPakorn Kaewchannuae13Super Junior Boy (SB)Waiting
132ศิรัณย์ รภัสกุลSIRUN RAPASKUL15Super Junior Boy (SB)Waiting
133จัสมิน ทาโคตรJASMINE TAKORT13Super Junior Girl (SG)Waiting
134อสมาภรณ์ ทาโคตรASAMAPOND TAKORT13Super Junior Girl (SG)Waiting
135ด.ญ.ปวีณ์กร เจริญวิริยาภรณ์PAWEEKORN CHAROENWIRIYAPORN11Junior Girl (JG)Waiting
136ศิวกร ตวงภัทรพรslwakon Tuangphattharaporn15Super Junior Boy (SB)Waiting
137ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณThitaree Visavapattamawan11Junior Girl (JG)Waiting
138กฤษฏิ์ติณห์ วรวาทWorawat Kittin16Super Junior Boy (SB)Waiting
139นายกฤษฏิ์ติณห์ วรวาทWorawat Krittin16Super Junior Boy (SB)Waiting
140สุภารยะ สุขถนอมSukthanom Supharaya16Super Junior Boy (SB)Waiting
141ฐิติพันธ์ุ กุดั่นThitiphan Kudan18Super Junior Boy (SB)Waiting
142เจนนิสา บรรณพิชญ์Jennisa Bannapich18Super Junior Girl (SG)Waiting
143เด็กชายคมกฤษณ์ มิตรสมานKOMKRIT MITSAMANT14Super Junior Boy (SB)Waiting
144ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์Praratakorn Pharthumsit13Super Junior Boy (SB)Waiting
145ณัฐนันท์ ปัณทะรสNuttanun Pantaros17Super Junior Boy (SB)Waiting
146ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณSuphaputha Puthivaratikun11Junior Boy (JB)Waiting
147คลิตา ลาภาโรจน์กิจKalita Laparojkit15Super Junior Girl (SG)Waiting
148นายกรรพล คำภักดีMR.KANPOL KAMPAK18Super Junior Boy (SB)Withdraw
149คุณศิรัณย์ รภัสกุลMR.sirun Rapaskul16Super Junior Boy (SB)Withdraw