CHANG Thailand Junior Golf Circuit 2018

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันสนาม Pattana Golf Resort and Sports Club

#Name ThaiName EngAgeClassStatus
1ด.ญ.พิชญาภา พึ่งโพธิ์Pitchayapa Pungpho12Junior Girl (JG)Confirm
2กันตภณ เสมสมานKuntaphon Semsaman18Super Junior Boy (SB)Confirm
3วรัตกานต์ คุณแก้วVaratkarn Kunkaew13Super Junior Girl (SG)Confirm
4ปนัสยา สมจิตต์Panassaya Somchit16Super Junior Girl (SG)Confirm
5ธนภูมิ แก้วเจ้ยTanapoom Kaewjoey15Super Junior Boy (SB)Confirm
6ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่งThammatouc Watchararungroong17Super Junior Boy (SB)Confirm
7นาย ธนเดช มั่นคงMr. Thanadech Mankong18Super Junior Boy (SB)Confirm
8เกศิณี พฤกษ์เมธากุลKESINEE PRUKMATHAKUL15Super Junior Girl (SG)Confirm
9นายเวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์Vetchayung Khumnirdpayak16Super Junior Boy (SB)Confirm
10จิรเดช เชาวรัตน์Jiradech Chaowarat16Super Junior Boy (SB)Confirm
11เกริก ศุภวาณิชยานนท์Kirk Supavanichyanon10Junior Boy (JB)Confirm
12บุญชิตา ศรีวงศ์งามBOONCHIRA SRIWONGNGAM13Super Junior Girl (SG)Confirm
13อภิชญา จิระคุณากรApichaya Chirakunakorn15Super Junior Girl (SG)Confirm
14ด.ช.ธีรภัชณ์ ติงสมิตรTeerapat Tingsamit14Super Junior Boy (SB)Confirm
15เอสเตล เพชรประกายกานต์1 แวร์นีEstelle Petchprakaykarn Verny17Super Junior Girl (SG)Confirm
16เกษประภา มีมั่งคั่งKadprapa Meemangkhang18Super Junior Girl (SG)Confirm
17จักกริน จิตรมณีกาญจน์Jakkarin Jitmaneekan15Super Junior Boy (SB)Confirm
18นรายุ วงศ์จันทร์เรืองnarayu wongchanruang18Super Junior Boy (SB)Confirm
19เจตปรียา เจตน์มงคลรัตน์Jadepreeya Jademongkolrat17Super Junior Girl (SG)Confirm
20ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณSuphaputha Puthivaratikun12Junior Boy (JB)Confirm
21นันท์นภัส จิตรมณีกาญจน์Nannapat Jitmaneekan12Junior Girl (JG)Confirm
22ฐณาณัฐ การุญTHANANATH KARUN9Junior Boy (JB)Confirm
23สิรภัทร ใจใหญ่likit jaiyai18Super Junior Boy (SB)Confirm
24พีรณัฐ สุพรPeeranat Suporn17Super Junior Boy (SB)Confirm
25กัปตัน เงินทองรัตนกุลCaptain Ngernthongrattanakul18Super Junior Boy (SB)Confirm
26ธัญวรัตน์ เจตน์มงคลรัตน์Thunwarat Jademongkolrat13Super Junior Girl (SG)Confirm
27กฤติญา ธนินทรดำรงเดชKrittiya Thanintorndamrongdej11Junior Girl (JG)Confirm
28ด.ช ธนกฤต กีรดิตThanakrit keeradit13Super Junior Boy (SB)Confirm
29พิมพ์พิศา รับรองpimpisa rubrong11Junior Girl (JG)Confirm
30นายอัศวิน ประภารัตน์Ausawin praparat17Super Junior Boy (SB)Confirm
31ด.ญ.กรรณ์ภิรมย์ เงินทองรัตนกุลKanpirom Ngernthongrattanakul10Junior Girl (JG)Confirm
32กิตติภพ ฉันท์แต่งKITTIPHOP CHANTANG10Junior Boy (JB)Confirm
33ด.ช.ชลากร บริบูรณ์ศรีchalakorn boriboonsri13Super Junior Boy (SB)Confirm
34ปุญญพัฒ ขันติยูPoonyapat Khantiyoo16Super Junior Boy (SB)Confirm
35ปัญญาภัทร์ ขันติยูPanyapat Khantiyoo11Junior Boy (JB)Confirm
36ดช.เจตนิพัตธ์ เนื่องจำนงค์Jedniphat Nuangjumnong10Junior Boy (JB)Confirm
37ศุภกิจ สีลานาแกSupakit Seelanagae16Super Junior Boy (SB)Confirm
38SHANA POWERSHANA POWER17Super Junior Girl (SG)Confirm
39ก้องภพ ศรีรัตน์Kongpop Srirut12Junior Boy (JB)Confirm
40นภสร คำพึ่งNapasorn Khamphueng13Super Junior Girl (SG)Confirm
41กษาปณ์ อักษรทิพย์Kasap Aksornthip16Super Junior Boy (SB)Confirm
42ปกรณ์ แก้วจันทร์เหนือPakorn Kaewchannuae14Super Junior Boy (SB)Confirm
43ณีรนุช ประจันพาณิชย์์NEERANUCH PRAJUNPANICH13Super Junior Girl (SG)Confirm
44วรพล ประจันพาณิชย์WORAPOL PRAJUNPANICH10Junior Boy (JB)Confirm
45นนนที เเสงสุริยาภรณ์nonnatee sangsuriyaporn15Super Junior Boy (SB)Confirm
46ติฐิตา เหล่าตระกูลงามTitita Loudtragulngam16Super Junior Girl (SG)Confirm
47ไอโอน่า มิวเวอร์Ionna Muir11Junior Girl (JG)Confirm
48นภรรทร์ รัตนปราการNAPAT RATTANAPRAKARN16Super Junior Girl (SG)Confirm
49อริยวัตร จูปรางAriyawat Juprang16Super Junior Boy (SB)Confirm
50ประกฤษฏิ์ จุมพลาPRAKRIT JUMPLA11Junior Boy (JB)Confirm
51ลลิตภัทร กดทรัพย์Lalitpatra Kodsup13Super Junior Girl (SG)Confirm
52ภีมวัจน์ วิมลรัตน์Pheemawat Wimonrat18Super Junior Boy (SB)Confirm
53พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนาPONHTHAT SUTHANATPHAKCHANA16Super Junior Boy (SB)Confirm
54นาย.วทัญญู พนายิ่งไพศาลwatanyou panayingpaisan16Super Junior Boy (SB)Confirm
55ขวัญกมล มีสมบูรณ์Kwankamon Meesomboon15Super Junior Girl (SG)Confirm
56ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์Chutipon Janyasawat12Junior Boy (JB)Confirm
57ธันยธร ธนพิพัฒนกุลชัยTunyatorn Tanapipatkulchai11Junior Boy (JB)Confirm
58ด.ญ.ธัญจิรา อิสสระพลTanjira Issaraphon11Junior Girl (JG)Confirm
59ด.ญ. จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์Jiratchaya Jiratthitinun12Junior Girl (JG)Confirm
60จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุลJiratheep Sirikietsakul12Junior Boy (JB)Confirm
61เกณิกา บุญประเสริฐKENIKA BOONPRASERT14Super Junior Girl (SG)Confirm
62นาย อภิชา สุขราชกิจAPICHA SUKRACHAKIT19Special Class Boy (SCB)Confirm
63ธัญธร จิระเสวกดิลกThunthon jiraswakedelok12Junior Girl (JG)Confirm
64วรเมธ พึ่งเดชะVoramet Pungdecha16Super Junior Boy (SB)Confirm
65ธนัชพร พึ่งเดชะTANATPORN PUNGDECHA15Super Junior Girl (SG)Confirm
66จิรพนธ์ กล้วยไม้งามJIRAPON KLUAYMAINGARM18Super Junior Boy (SB)Confirm
67จิรดา กล้วยไม้งามJIRADA KLUAYMAINGARM16Super Junior Girl (SG)Confirm
68วันชัยชนะ พสิษฐ์วสารWanchaichana Phasitwasan19Special Class Boy (SCB)Confirm
69สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชรsippawit Khaunphet9Junior Boy (JB)Confirm
70กรณิศ บุญมาดีKoranis Boonmadee16Super Junior Girl (SG)Waiting
71ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวยPhattharamethw Ratchattamnuay18Super Junior Boy (SB)Waiting
72ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุลnapat sermhirunsakul16Super Junior Boy (SB)Waiting
73เด็กชายคมกฤษณ์ มิตรสมานKOMKRIT MITSAMANT15Super Junior Boy (SB)Waiting
74วิศว์ จิตตธรWiss Jittathorn11Junior Boy (JB)Waiting
75พชร ราศรีจันทร์Pachara Rasrichan15Super Junior Boy (SB)Waiting
76นายกันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์MR. KANPASUT WONGSAKULWIWAT17Super Junior Boy (SB)Waiting
77มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์Montprach Tunwannarux12Junior Boy (JB)Waiting
78ด.ญ. ภิมพิศา สีสุธรรมPimpisa Sisutham14Super Junior Girl (SG)Waiting
79ด.ญ.บุษปภาพร สุขเติมButpapaporn Sukterm13Super Junior Girl (SG)Waiting
80ศุภวิชญ์ ทรงกลดSupawitch Songklod16Super Junior Boy (SB)Waiting
81เปรมินทร์ วรเดชPrearamin Worradej13Super Junior Boy (SB)Waiting
82ดช.ชนาดล ดนตรีCHANADOL DONTREE14Super Junior Boy (SB)Waiting
83แววปราชญ์ อนุวารWaewprach Anuvran16Super Junior Girl (SG)Waiting
84สุกษฏิ์ สุวรรนศรีSukrit Suwansri18Super Junior Boy (SB)Waiting
85พรหมพจน์ ทรงกลดPhomphot Songklod14Super Junior Boy (SB)Waiting
86จรัสรวี คชไกร๋Jarutrawee Khotchagrai16Super Junior Girl (SG)Waiting
87พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์Pimmada Wongthanavimok14Super Junior Girl (SG)Waiting
88ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์Chutimon Rujiranan11Junior Girl (JG)Waiting
89พศิน วิจิตรเจริญไพศาลPhasin Vichitcharoenpaisarn17Super Junior Boy (SB)Waiting
90ด.ช.ธนพนธ์ สุวรรณประทีปThanaphon Suwanpratheep15Super Junior Boy (SB)Waiting
91พิชญ์นาฏ พงษ์ธรรมรักษ์Phitchanaj Phongthammarug13Super Junior Girl (SG)Waiting
92ธนกฤต เผนโคกสูงThanakrit Phenkhoksung16Super Junior Boy (SB)Waiting
93ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณThitaree Visavapattamawan12Junior Girl (JG)Waiting
94นายธีธัช 1 เอื้ออรุณพานิชTEETUCH 1 UAAROONPANICH18Super Junior Boy (SB)Waiting
95กิตติภัค เอกมณีนิลKittipak Akmaneenin12Junior Boy (JB)Waiting
96ด.ช. ธัชชัย อินทร์ประสิทธิ์Tudchai Inprasit16Super Junior Boy (SB)Waiting
97ด.ญ. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์Alisa Inprasit12Junior Girl (JG)Waiting
98อินทร์โซล เจียมอนุกูลกิจInseoul Jiamanukoonkit11Junior Girl (JG)Waiting
99อธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใสAthipatana Iamphongsai12Junior Boy (JB)Waiting
100Sadanun SitanonthSadanun Sitanonth16Super Junior Girl (SG)Waiting
101ณัฐพงค์ รัชธรNatthaphong Ratchatorn15Super Junior Boy (SB)Waiting
102กฤษฏิ์ติณห์ วรวาทWorawat Kittin17Super Junior Boy (SB)Waiting
103จิรภัทร ทุยบึงฉิมjiraphat tuybungchim11Junior Boy (JB)Waiting
104นภสร1 ฟ้าอรุณNoppasorn Fararun16Super Junior Girl (SG)Waiting
105พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์Peranut Vitthavatchaiwong16Super Junior Boy (SB)Waiting
106สุภารยะ สุขถนอมSukthanom Supharaya17Super Junior Boy (SB)Waiting
107นทสรวง ปะมาNothsuang Pama14Super Junior Boy (SB)Waiting
108ด.ช.พิศิษฐ์ คมกล้าPisit Komkla11Junior Boy (JB)Waiting
109ณัฐภัทร สุเกตุNutthaphat Suket11Junior Boy (JB)Waiting
110รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์Ratchanon Aiemsumang12Junior Boy (JB)Waiting
111ด.ญ.ธราพัชร์ ปัญญาTarapath Panya12Junior Girl (JG)Waiting
112อธิชา บำรุงธรรมAthicha Bamrungtham17Super Junior Boy (SB)Waiting
113อธิชา โพพาAthicha Popa17Super Junior Boy (SB)Waiting
114สุพรรษา ทิวาลัยsupansa tiwalai16Super Junior Girl (SG)Waiting
115ด.ญ.ปวีณ์กร เจริญวิริยาภรณ์PAWEEKORN CHAROENWIRIYAPORN12Junior Girl (JG)Waiting
116อุษณี อุดคำเที่ยงausanee udkamthieng12Junior Girl (JG)Waiting
117จิรายุ เสนามนตรีJirayu Senarmontri11Junior Boy (JB)Waiting
118ด.ช.ธรรมมาวุธ งามเหลาTHAMMAWUT Ngamlao11Junior Boy (JB)Waiting
119ด.ญ.เขมมินทรา งามเหลาKhemminthra Ngamlao12Junior Girl (JG)Waiting
120เด็กหญิงปาริยา สันพนวัฒน์Pariya Sanpanawat13Super Junior Girl (SG)Waiting
121กองทัพ แสงวุธKongtup Saengvut17Super Junior Boy (SB)Waiting
122ฐานทัพ แสงวุธThantup Saengvut15Super Junior Boy (SB)Waiting
123เด็กหญิงปัณฑิตา ผาวิชัยPantita Pawichai11Junior Girl (JG)Waiting
124โจนาธาน มิคานดาJonathan Mikanda13Super Junior Boy (SB)Waiting
125กิจพิพัฒน์ เหล่าพลประทีปKITPIPAT LAOWPONPRATEEP16Super Junior Boy (SB)Waiting
126ด.ญ.ชนิดาภา ศรีปานChanidapa Sripan10Junior Girl (JG)Waiting
127รนิดา อินทร์แป้นRanida Inpan18Super Junior Girl (SG)Waiting
128ภูวภัทร อินทร์แป้นpuvapat Inpan13Super Junior Boy (SB)Waiting
129อิงฟ้า เหลืองธนะอนันต์INGFAN LUANGTANA-ANAN14Super Junior Girl (SG)Waiting
130จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์JOMYUTH LUANGTANA-ANAN13Super Junior Boy (SB)Waiting
131อสมาภรณ์ ทาโคตรASAMAPOND TAKORT14Super Junior Girl (SG)Waiting
132จัสมิน ทาโคตรJASMINE TAKORT14Super Junior Girl (SG)Waiting
133ณัฐภูมิ สิงหฺ์โตนิเวศnatthapum singtonivej16Super Junior Boy (SB)Waiting
134พีท คงวัฒนะPete Kongwatana11Junior Boy (JB)Waiting
135ขวัญพิชชา ประชุมชนKwanpitcha Prachumchon18Super Junior Girl (SG)Waiting
136เมธาสิทธิ์ งามลำยวงMethasit Ngamlamyoung14Super Junior Boy (SB)Waiting
137วณัฐ วงศ์ทองดีVanut Wongthongdee17Super Junior Boy (SB)Waiting
138ภลินี วิมูลชาติPALINEE VIMOONCHART10Junior Girl (JG)Waiting
139ขวัญนรี ประชุมชนKwannaree Prachumchon18Super Junior Girl (SG)Waiting
140พลกฤต ผาวิชัยPolakrit Pawichai12Junior Boy (JB)Waiting
141ดช.คณิสร เอกคมkhanisorn ekkhom14Super Junior Boy (SB)Waiting
142ดช.ชัยภัทร เอกคมchaipat ekkhom14Super Junior Boy (SB)Waiting
143คลิตา ลาภาโรจน์กิจKalita Laparojkit16Super Junior Girl (SG)Waiting
144เด็กชาย กฤติพงศ์ กำลังคลี่Kittipong kamlangklee11Junior Boy (JB)Waiting
145ณฤทธิ์ ธีระนนทมงคลNarit Teeranontamongkol13Super Junior Boy (SB)Waiting
146ด.ช.พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์peerapat udomrattananon9Junior Boy (JB)Waiting
147ปรินทร์ สารสมุทรParin Sarasmut10Junior Boy (JB)Waiting
148ณพจิรา ลือศรัทธาNapajira Luesattha11Junior Girl (JG)Waiting
149จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์Jidapat Siddhirujirot10Junior Girl (JG)Waiting
150พีชญ์ เนตรโสมPete Netsom13Super Junior Boy (SB)Waiting
151Richard Lionel BolligerRichard Lionel Bolliger15Super Junior Boy (SB)Waiting
152กาญจนา กาญจนพิบูลย์Kanchana Kanchanaphiboon14Super Junior Girl (SG)Waiting
153ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์Praratakorn Prathumsit13Super Junior Boy (SB)Waiting
154ปวีร์กุล กลัดกลีบPaveekul Kladkleep11Junior Girl (JG)Waiting
155สิรธีร์ เกตุรัตน์Siratee Keturat13Super Junior Boy (SB)Waiting
156ด.ช เจตภาณุ กลั่นกสิกรณ์Jetpanu Klankasikon12Junior Boy (JB)Waiting
157ยูถิกา น่วมไม้พุ่มYutika Nuammaiphum11Junior Girl (JG)Waiting
158ดช. ชินาธิป แก้วก่ำChinatip Kaewkam13Super Junior Boy (SB)Waiting
159กัญนล อร่ามกุลKanyanol Aramkul12Junior Girl (JG)Waiting
160วรวีร์ ไชยองค์การworavee chaiongkarn18Super Junior Boy (SB)Waiting
161ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์Pudanai Rungsriwong19Special Class Boy (SCB)Waiting
162ฐิติพันธุ์ กุดั่นTHITIPHAN KUDAN19Special Class Boy (SCB)Waiting
163จักรวาล ศักดิ์ศรีJakrawal Saksri18Super Junior Boy (SB)Waiting
164ภูวฤทธิ์ (บุ๊ค) รุ่งพิทยาธรPhuwarit Rungpittayathon19Special Class Boy (SCB)Waiting
165จักรภพ ศักดิ์ศรีJakrabhop Saksri14Super Junior Boy (SB)Waiting
166ติณณ์ ยามแย้มTinn Yamyaem19Special Class Boy (SCB)Waiting
167พงศกร มณฑาเธียรPONGSAKORN MONTHATHIAN19Special Class Boy (SCB)Waiting
168คุณศิรัณย์ รภัสกุลMR.sirun Rapaskul17Super Junior Boy (SB)Waiting
169วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูลVoranita Chitchainanukul17Super Junior Girl (SG)Waiting
170นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์Nopparuj Charoenratthakarn15Super Junior Boy (SB)Waiting
171บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์Buraporn Subsomboon13Super Junior Girl (SG)Waiting
172ณฐภัทร ตรงจิตภักดีNatapat Tongchitpakdee9Junior Boy (JB)Waiting
173ปภังกร หนูประชุมPapangkorn Nuprachum12Junior Boy (JB)Waiting
174นิธิพล ตวงทองNithipol Tuangthong17Super Junior Boy (SB)Waiting
175มัทนี พันธุ์ดีMathanee Pandee17Super Junior Girl (SG)Waiting
176อธิชา เจริญธนกิจกุลAticha Charoenthanakitkul15Super Junior Boy (SB)Waiting
177อัษฎายุทธ พูนอนันต์Assadayut Poonanan19Special Class Boy (SCB)Waiting
178ณิชากร ปราบศรีภูมิNichakorn Prapsripoom18Super Junior Girl (SG)Waiting
179ด.ช.ไวยวุฒิ อิทธิกุลWaiyawut Iitthikul13Super Junior Boy (SB)Waiting
180ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์Thongpipat Rattanayanon17Super Junior Boy (SB)Waiting
181ด.ช.นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติNantatsit Phromchot10Junior Boy (JB)Waiting
182ภาวินี สุขเกษมPawinee Sukasem16Super Junior Girl (SG)Waiting
183ศักดิ์สิทธิ์ ใจรักSAKSIT JAIRAK20Special Class Boy (SCB)Waiting
184ญาธิป พวงนาคYathip Puangnak15Super Junior Boy (SB)Waiting
185ธัญจิรา อิสสระพลTanjira Issaraphon11Junior Girl (JG)Waiting
186กานต์ศักดิ์ พูลแก้วธนพงษ์kansuk punkaewtanapong13Super Junior Boy (SB)Waiting
187วรธันย์ ธรรมโชคเจริญWorathan thammachokecharoen14Super Junior Boy (SB)Withdraw
188นีรภา สงวนจิตต์Neerapar Sangounchitte16Super Junior Girl (SG)Withdraw
189ชาคริส แก้วศรีปราชญ์Chacris Kaewsriprach17Super Junior Boy (SB)Withdraw
190ศมนพร สันตดุสิตSmonporn Santadusit18Super Junior Girl (SG)Withdraw
191ลชินา วชิรศักดิ์ชัยLachina Wachirasakchai12Junior Girl (JG)Withdraw
192ด.ญ.ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริPassarawan Athipansiri10Junior Girl (JG)Withdraw