CHANG Thailand Junior Golf Circuit 2018

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันสนาม Pattavia Century Golf Club

#Name ThaiName EngAgeClassStatus
1วรัตกานต์ คุณแก้วVaratkarn Kunkaew13Super Junior Girl (SG)Confirm
2ด.ญ.พิชญาภา พึ่งโพธิ์Pitchayapa Pungpho12Junior Girl (JG)Confirm
3กรณิศ บุญมาดีKoranis Boonmadee16Super Junior Girl (SG)Confirm
4กันตภณ เสมสมานKuntaphon Semsaman18Super Junior Boy (SB)Confirm
5ปนัสยา สมจิตต์Panassaya Somchit16Super Junior Girl (SG)Confirm
6ธนภูมิ แก้วเจ้ยTanapoom Kaewjoey15Super Junior Boy (SB)Confirm
7ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวยPhattharamethw Ratchattamnuay18Super Junior Boy (SB)Confirm
8ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุลnapat sermhirunsakul16Super Junior Boy (SB)Confirm
9ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่งThammatouc Watchararungroong17Super Junior Boy (SB)Confirm
10นาย ธนเดช มั่นคงMr. Thanadech Mankong18Super Junior Boy (SB)Confirm
11เกศิณี พฤกษ์เมธากุลKESINEE PRUKMATHAKUL15Super Junior Girl (SG)Confirm
12นายเวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์Vetchayung Khumnirdpayak16Super Junior Boy (SB)Confirm
13จิรเดช เชาวรัตน์Jiradech Chaowarat16Super Junior Boy (SB)Confirm
14จิณณพัตร ฤทธิ์ทวีjinnaphat Rittawee17Super Junior Girl (SG)Confirm
15วรธันย์ ธรรมโชคเจริญWorathan thammachokecharoen14Super Junior Boy (SB)Confirm
16นายกันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์MR. KANPASUT WONGSAKULWIWAT17Super Junior Boy (SB)Confirm
17ด.ญ. ภิมพิศา สีสุธรรมPimpisa Sisutham14Super Junior Girl (SG)Confirm
18พิชยุตม์ สิมะอารย์Bhitchayoot Sima-aree18Super Junior Boy (SB)Confirm
19ศุภวิชญ์ ทรงกลดSupawitch Songklod16Super Junior Boy (SB)Confirm
20บุญชิตา ศรีวงศ์งามBOONCHIRA SRIWONGNGAM13Super Junior Girl (SG)Confirm
21นีรภา สงวนจิตต์Neerapar Sangounchitte16Super Junior Girl (SG)Confirm
22ดช.ชนาดล ดนตรีCHANADOL DONTREE14Super Junior Boy (SB)Confirm
23แววปราชญ์ อนุวารWaewprach Anuvran16Super Junior Girl (SG)Confirm
24สุกษฏิ์ สุวรรนศรีSukrit Suwansri18Super Junior Boy (SB)Confirm
25พรหมพจน์ ทรงกลดPhomphot Songklod14Super Junior Boy (SB)Confirm
26เอสเตล เพชรประกายกานต์1 แวร์นีEstelle Petchprakaykarn Verny17Super Junior Girl (SG)Confirm
27จรัสรวี คชไกร๋Jarutrawee Khotchagrai16Super Junior Girl (SG)Confirm
28เกษประภา มีมั่งคั่งKadprapa Meemangkhang18Super Junior Girl (SG)Confirm
29จักกริน จิตรมณีกาญจน์Jakkarin Jitmaneekan15Super Junior Boy (SB)Confirm
30นรายุ วงศ์จันทร์เรืองnarayu wongchanruang18Super Junior Boy (SB)Confirm
31รัฐนันท์ ตันติวงศ์Rattanan Tantivong10Junior Boy (JB)Confirm
32พศิน วิจิตรเจริญไพศาลPhasin Vichitcharoenpaisarn17Super Junior Boy (SB)Confirm
33นันท์นภัส จิตรมณีกาญจน์Nannapat Jitmaneekan12Junior Girl (JG)Confirm
34ภาวินี สุขเกษมPawinee Sukasem16Super Junior Girl (SG)Confirm
35ฐณาณัฐ การุญTHANANATH KARUN9Junior Boy (JB)Confirm
36ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์Chutipon Janyasawat12Junior Boy (JB)Confirm
37ด.ช.ธนพนธ์ สุวรรณประทีปThanaphon Suwanpratheep15Super Junior Boy (SB)Confirm
38ภูมินทร์ แก้ววิเชียรPHOOMINTR kaewvichien17Super Junior Boy (SB)Confirm
39ธนกฤต เผนโคกสูงThanakrit Phenkhoksung16Super Junior Boy (SB)Confirm
40ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณThitaree Visavapattamawan12Junior Girl (JG)Confirm
41ป้องภพ จามรศรีอนันต์PONGBHOP JAMORNSRIANAN16Super Junior Boy (SB)Confirm
42พีรณัฐ สุพรPeeranat Suporn17Super Junior Boy (SB)Confirm
43กัปตัน เงินทองรัตนกุลCaptain Ngernthongrattanakul18Super Junior Boy (SB)Confirm
44จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุลJiratheep Sirikietsakul12Junior Boy (JB)Confirm
45ศมนพร สันตดุสิตSmonporn Santadusit18Super Junior Girl (SG)Confirm
46อทิตญา กิตติรัตน์ธำรงArtitaya Kittiratamrong13Super Junior Girl (SG)Confirm
47กฤติญา ธนินทรดำรงเดชKrittiya Thanintorndamrongdej11Junior Girl (JG)Confirm
48กฤษฏิ์ติณห์ วรวาทWorawat Kittin17Super Junior Boy (SB)Confirm
49ด.ช ธนกฤต กีรดิตThanakrit keeradit13Super Junior Boy (SB)Confirm
50อธิชา โพพาAthicha Popa17Super Junior Boy (SB)Confirm
51สุภารยะ สุขถนอมSukthanom Supharaya17Super Junior Boy (SB)Confirm
52นายอัศวิน ประภารัตน์Ausawin praparat17Super Junior Boy (SB)Confirm
53ด.ญ.กรรณ์ภิรมย์ เงินทองรัตนกุลKanpirom Ngernthongrattanakul10Junior Girl (JG)Confirm
54กิตติภพ ฉันท์แต่งKITTIPHOP CHANTANG10Junior Boy (JB)Confirm
55ด.ช.ชลากร บริบูรณ์ศรีchalakorn boriboonsri13Super Junior Boy (SB)Confirm
56ปุญญพัฒ ขันติยูPoonyapat Khantiyoo16Super Junior Boy (SB)Confirm
57ปัญญาภัทร์ ขันติยูPanyapat Khantiyoo11Junior Boy (JB)Confirm
58ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์Praratakorn Pharthumsit13Super Junior Boy (SB)Confirm
59ณพจิรา ลือศรัทธาNapajira Luesattha11Junior Girl (JG)Confirm
60ณัฐภัทร สุเกตุNutthaphat Suket11Junior Boy (JB)Confirm
61ดช.เจตนิพัตธ์ เนื่องจำนงค์Jedniphat Nuangjumnong10Junior Boy (JB)Confirm
62ด.ญ.ธราพัชร์ ปัญญาTarapath Panya12Junior Girl (JG)Confirm
63ศุภกิจ สีลานาแกSupakit Seelanagae16Super Junior Boy (SB)Confirm
64SHANA POWERSHANA POWER17Super Junior Girl (SG)Confirm
65นภสร คำพึ่งNapasorn Khamphueng13Super Junior Girl (SG)Confirm
66อธิชา บำรุงธรรมAthicha Bamrungtham17Super Junior Boy (SB)Confirm
67วรพล ประจันพาณิชย์WORAPOL PRAJUNPANICH10Junior Boy (JB)Confirm
68นนนที เเสงสุริยาภรณ์nonnatee sangsuriyaporn15Super Junior Boy (SB)Confirm
69ติฐิตา เหล่าตระกูลงามTitita Loudtragulngam16Super Junior Girl (SG)Confirm
70สุพรรษา ทิวาลัยsupansa tiwalai16Super Junior Girl (SG)Confirm
71สินีณัฐ บุณยเกตุSineenat Bunyakate13Super Junior Girl (SG)Confirm
72ด.ญ.ปวีณ์กร เจริญวิริยาภรณ์PAWEEKORN CHAROENWIRIYAPORN12Junior Girl (JG)Confirm
73ธันยธร ธนพิพัฒนกุลชัยTunyatorn Tanapipatkulchai11Junior Boy (JB)Confirm
74อุษณี อุดคำเที่ยงausanee udkamthieng12Junior Girl (JG)Confirm
75จิรายุ เสนามนตรีJirayu Senarmontri11Junior Boy (JB)Confirm
76ด.ญ.เขมมินทรา งามเหลาKhemminthra Ngamlao12Junior Girl (JG)Confirm
77นภรรทร์ รัตนปราการNAPAT RATTANAPRAKARN16Super Junior Girl (SG)Confirm
78อริยวัตร จูปรางAriyawat Juprang16Super Junior Boy (SB)Confirm
79กองทัพ แสงวุธKongtup Saengvut17Super Junior Boy (SB)Confirm
80ฐานทัพ แสงวุธThantup Saengvut15Super Junior Boy (SB)Confirm
81เด็กหญิงปัณฑิตา ผาวิชัยPantita Pawichai11Junior Girl (JG)Confirm
82ดช. ชินาธิป แก้วก่ำChinatip Kaewkam13Super Junior Boy (SB)Confirm
83ประกฤษฏิ์ จุมพลาPRAKRIT JUMPLA11Junior Boy (JB)Confirm
84ลลิตภัทร กดทรัพย์Lalitpatra Kodsup13Super Junior Girl (SG)Confirm
85ด.ช. ภัทรกูล รจิตวานิชPatarakul Rachitvanij13Super Junior Boy (SB)Confirm
86สุภัตรา พุทธนวรัตน์Supatta Puttanavarat13Super Junior Girl (SG)Confirm
87ด.ช เจตภาณุ กลั่นกสิกรณ์Jetpanu Klankasikon12Junior Boy (JB)Confirm
88อิงฟ้า เหลืองธนะอนันต์INGFAN LUANGTANA-ANAN14Super Junior Girl (SG)Confirm
89จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์JOMYUTH LUANGTANA-ANAN13Super Junior Boy (SB)Confirm
90ภีมวัจน์ วิมลรัตน์Pheemawat Wimonrat18Super Junior Boy (SB)Confirm
91พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนาPONHTHAT SUTHANATPHAKCHANA16Super Junior Boy (SB)Confirm
92ณัฐภูมิ สิงหฺ์โตนิเวศnatthapum singtonivej16Super Junior Boy (SB)Confirm
93ด.ญ.ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริPassarawan Athipansiri10Junior Girl (JG)Confirm
94พีท คงวัฒนะPete Kongwatana11Junior Boy (JB)Confirm
95นาย.วทัญญู พนายิ่งไพศาลwatanyou panayingpaisan16Super Junior Boy (SB)Confirm
96ภลินี วิมูลชาติPALINEE VIMOONCHART10Junior Girl (JG)Confirm
97สุรภา จันทมุณีSurapa Janthamunee14Super Junior Girl (SG)Confirm
98นิธิพล ตวงทองNithipol Tuangthong17Super Junior Boy (SB)Confirm
99กล้าตะวัน กุลชลKlatawan kulchol15Super Junior Boy (SB)Confirm
100ด.ช.พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์peerapat udomrattananon9Junior Boy (JB)Confirm
101พลกฤต ผาวิชัยPolakrit Pawichai12Junior Boy (JB)Confirm
102คลิตา ลาภาโรจน์กิจKalita Laparojkit16Super Junior Girl (SG)Confirm
103เด็กชาย กฤติพงศ์ กำลังคลี่Kittipong kamlangklee11Junior Boy (JB)Confirm
104ศึกษิต สิทธิประเวชSueksit Sittipravet15Super Junior Boy (SB)Confirm
105พีชญ์ เนตรโสมPete Netsom13Super Junior Boy (SB)Confirm
106กาญจนา กาญจนพิบูลย์Kanchana Kanchanaphiboon14Super Junior Girl (SG)Confirm
107Richard Lionel BolligerRichard Lionel Bolliger15Super Junior Boy (SB)Confirm
108พชร ราศรีจันทร์Pachara Rasrichan15Super Junior Boy (SB)Waiting
109เปรมินทร์ วรเดชPrearamin Worradej13Super Junior Boy (SB)Waiting
110ชาคริส แก้วศรีปราชญ์Chacris Kaewsriprach17Super Junior Boy (SB)Waiting
111พิชญ์นาฏ พงษ์ธรรมรักษ์Phitchanaj Phongthammarug13Super Junior Girl (SG)Waiting
112นายธีธัช 1 เอื้ออรุณพานิชTEETUCH 1 UAAROONPANICH18Super Junior Boy (SB)Waiting
113อธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใสAthipatana Iamphongsai12Junior Boy (JB)Waiting
114ณัฐพงค์ รัชธรNatthaphong Ratchatorn15Super Junior Boy (SB)Waiting
115ปวีร์กุล กลัดกลีบPaveekul Kladkleep11Junior Girl (JG)Waiting
116พิมพ์พิศา รับรองpimpisa rubrong11Junior Girl (JG)Waiting
117พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์Peranut Vitthavatchaiwong16Super Junior Boy (SB)Waiting
118อินทัช ศรีสุริยะชัยintuch srisuriyachai13Super Junior Boy (SB)Waiting
119ด.ช.พิศิษฐ์ คมกล้าPisit Komkla11Junior Boy (JB)Waiting
120ก้องภพ ศรีรัตน์Kongpop Srirut12Junior Boy (JB)Waiting
121ด.ช.ธรรมมาวุธ งามเหลาTHAMMAWUT Ngamlao11Junior Boy (JB)Waiting
122เด็กหญิงปาริยา สันพนวัฒน์Pariya Sanpanawat13Super Junior Girl (SG)Waiting
123ดช.วิทยา งามหอมwittaya ngamhom10Junior Boy (JB)Waiting
124ตันติกร กลิ่นเพ็งTidarat Klinpeng9Junior Boy (JB)Waiting
125ด.ญ.ชนิดาภา ศรีปานChanidapa Sripan10Junior Girl (JG)Waiting
126สรวิชญ์ ฮาตระวังSorawich Hatrawang13Super Junior Boy (SB)Waiting
127ดช.ชัยภัทร เอกคมchaipat ekkhom14Super Junior Boy (SB)Waiting
128ดช.คณิสร เอกคมkhanisorn ekkhom14Super Junior Boy (SB)Waiting