CHANG Thailand Junior Golf Circuit 2018

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันสนาม Pattavia Century Golf Club

#Name ThaiName EngAgeClassStatus
1นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์บีม บีม13Super Junior Boy (SB)Confirm
2อธิชา บำรุงธรรมAthicha Bamrungtham16Super Junior Boy (SB)Confirm
3วราพร วิมลวรรณWarapond Wimonwan10Junior Girl (JG)Confirm
4ด.ญ.ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์THANTITA AUNGSUSEEWONG13Super Junior Girl (SG)Confirm
5ภูมินทร์ แก้ววิเชียรPHOOMINTR kaewvichien16Super Junior Boy (SB)Confirm
6จุมพิตา / ปราริชาติ จุลอักษรJumpita Chul-ak-sorn13Super Junior Girl (SG)Confirm
7พีรณัฐ สุพรPeeranat Suporn16Super Junior Boy (SB)Confirm
8กรณิศ บุญมาดีKoranis Boonmadee15Super Junior Girl (SG)Confirm
9กันตภณ เสมสมานKuntaphon Semsaman17Super Junior Boy (SB)Confirm
10ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธรPhuwarit Rungpittayathon18Super Junior Boy (SB)Confirm
11ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่งThammatouc Watchararungroong16Super Junior Boy (SB)Confirm
12นายกันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์MR. KANPASUT WONGSAKULWIWAT16Super Junior Boy (SB)Confirm
13จรัสรวี คชไกร๋Jarutrawee Khotchagrai15Super Junior Girl (SG)Confirm
14ชาครีย์ โรจนะสมิตChakree Rochanasmita15Super Junior Boy (SB)Confirm
15นภนต์ ตรีสรานันท์Napon Trisaranan16Super Junior Boy (SB)Confirm
16นาย ธนเดช มั่นคงMr. Thanadech Mankong17Super Junior Boy (SB)Confirm
17ด.ญ.พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์Ms.Pimmada Wongthanavimok13Super Junior Girl (SG)Confirm
18วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูลVoranita Chitchainanukul16Super Junior Girl (SG)Confirm
19นาย ศิรชัช พุ่มโกสุมSirachat Phumkosum16Super Junior Boy (SB)Confirm
20ทัตเทพ พุ่มโกสุมThatthep Phumkosum17Super Junior Boy (SB)Confirm
21ติฐิตา เหล่าตระกูลงามTitita Loudtragulngam15Super Junior Girl (SG)Confirm
22พีชญ์ บรรณบดีPeech Bunnabodee17Super Junior Boy (SB)Confirm
23ปัญญาภัทร์ ขันติยูPanyapat Khantiyoo10Junior Boy (JB)Confirm
24คณิสร เอกคมKhanisorn Ekkhom13Super Junior Boy (SB)Confirm
25ชัยภัทร เอกคมChaiphat Ekkhom13Super Junior Boy (SB)Confirm
26ฐิติพันธ์ุ กุดั่นThitiphan Kudan18Super Junior Boy (SB)Confirm
27ด.ญ. ภิมพิศา สีสุธรรมPimpisa Sisutham13Super Junior Girl (SG)Confirm
28เกศิณี พฤกษ์เมธากุลKESINEE PRUKMATHAKUL14Super Junior Girl (SG)Confirm
29ปุญญพัฒ ขันติยูPoonyapat Khantiyoo15Super Junior Boy (SB)Confirm
30พชร ราศรีจันทร์Pachara Rasrichan14Super Junior Boy (SB)Confirm
31ณัฐภูมิ สิงหฺ์โตนิเวศnatthapum singtonivej15Super Junior Boy (SB)Confirm
32ก้องภพ ชาวน่านkongpob chaonan17Super Junior Boy (SB)Confirm
33จิรเดช เชาวรัตน์Jiradech Chaowarat15Super Junior Boy (SB)Confirm
34พีรวิชญ์ จิระคุณากรPeeravich Chirakunakorn15Super Junior Boy (SB)Confirm
35ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุลnapat sermhirunsakul15Super Junior Boy (SB)Confirm
36นายปรมินทร์ อินรักษาPORAMIN INRAKSA16Super Junior Boy (SB)Confirm
37อภิชญา จิระคุณากรApichaya Chirakunakorn14Super Junior Girl (SG)Confirm
38ภาวินี สุขเกษมPawinee Sukasem15Super Junior Girl (SG)Confirm
39มัทนี พันธุ์ดีMathanee Pandee16Super Junior Girl (SG)Confirm
40สุกษฏิ์ สุวรรณศรีSUKRIT SUWANSRI17Super Junior Boy (SB)Confirm
41ด.ช.ธีรภัชณ์ ติงสมิตรTeerapat Tingsamit13Super Junior Boy (SB)Confirm
42เศรษฐโชค พุ่มพวยSEDDHACHOKE POOMPUAY15Super Junior Boy (SB)Confirm
43ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์Chutimon Rujiranan10Junior Girl (JG)Confirm
44กัญจน์ บรรณบดีKan Bunnabodee15Super Junior Girl (SG)Confirm
45จิณณพัตร ฤทธิ์ทวีjinnaphat Rittawee16Super Junior Girl (SG)Confirm
46กันต์ รัตนอัมพรโสภณGun Rattana-ampornsopon16Super Junior Boy (SB)Confirm
47ศักรินทร์ แก้วมณีsakkarin kaewmanee14Super Junior Boy (SB)Confirm
48เอสเตล เพชรประกายกานต์1 แวร์นีEstelle Petchprakaykarn Verny16Super Junior Girl (SG)Confirm
49ปนัสยา สมจิตต์Panassaya Somchit15Super Junior Girl (SG)Confirm
50นทสรวง ปะมาNothsuang Pama13Super Junior Boy (SB)Confirm
51ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์Chutipon Janyasawat11Junior Boy (JB)Confirm
52ด.ช.ธนพนธ์ สุวรรณประทีปThanaphon Suwanpratheep14Super Junior Boy (SB)Confirm
53พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนาPONHTHAT SUTHANATPHAKCHANA15Super Junior Boy (SB)Confirm
54ด.ช พิพัฒน์ สินธุวาปีPipat sinthuwapee11Junior Boy (JB)Confirm
55ด.ช จิรพัฒน์ สินธุวาปีJirapat sinthuwapee8Junior Boy (JB)Confirm
56ณีรนุช ประจันพาณิชย์์NEERANUCH PRAJUNPANICH12Junior Girl (JG)Confirm
57วรพล ประจันพาณิชย์WORAPOL PRAJUNPANICH9Junior Boy (JB)Confirm
58เจตนิพัทธ์1 เนื่องจำนงค์Jedniphat Nuangjumnong9Junior Boy (JB)Confirm
59ชาคริส แก้วศรีปราชญ์Chacris Kaewsriprach16Super Junior Boy (SB)Confirm
60ณัฐภัทร สุเกตุNutthaphat Suket11Junior Boy (JB)Confirm
61ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณSuphaputha Puthivaratikun11Junior Boy (JB)Confirm
62ภีมวัจน์ วิมลรัตน์Pheemawat Wimonrat17Super Junior Boy (SB)Confirm
63เปรมินทร์ วรเดชPrearamin Worradej12Junior Boy (JB)Confirm
64นายธีธัช 1 เอื้ออรุณพานิชTEETUCH 1 UAAROONPANICH17Super Junior Boy (SB)Confirm
65ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภNATTHAKRITTA VONGTAVEELAP15Super Junior Girl (SG)Confirm
66ฐานทัพ แสงวุธThantup Saengvut14Super Junior Boy (SB)Confirm
67กองทัพ แสงวุธKongtup Saengvut16Super Junior Boy (SB)Confirm
68นรายุ วงศ์จันทร์เรืองnarayu wongchanruang17Super Junior Boy (SB)Confirm
69ธนกฤต เผนโคกสูงThanakrit Phenkhoksung15Super Junior Boy (SB)Confirm
70พริศวร์ พรมมาParit promma12Junior Boy (JB)Confirm
71โสภณ ศิริประทุมSopon Siriprathum18Super Junior Boy (SB)Confirm
72เกษประภา มีมั่งคั่งKadprapa Meemangkhang17Super Junior Girl (SG)Confirm
73ติณณ์นรา นฤปิติTinnara Narupiti13Super Junior Girl (SG)Confirm
74จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์Jidapat Siddhirujirot9Junior Girl (JG)Confirm
75จิณณนิภา นฤปิติJinnipa Narupiti11Junior Girl (JG)Confirm
76ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวยPhattharamethw Ratchattamnuay17Super Junior Boy (SB)Confirm
77นภสร คำพึ่งNapasorn Khamphueng12Junior Girl (JG)Confirm
78อัษฎายุทธ พูนอนันต์Assadayut Poonanan18Super Junior Boy (SB)Confirm
79บุญชิตา ศรีวงศ์งามBOONCHIRA SRIWONGNGAM12Junior Girl (JG)Confirm
80นนนที เเสงสุริยาภรณ์nonnatee sangsuriyaporn14Super Junior Boy (SB)Confirm
81กัปตัน เงินทองรัตนกุลCaptain Ngernthongrattanakul17Super Junior Boy (SB)Confirm
82จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์JOMYUTH LUANGTANA-ANAN13Super Junior Boy (SB)Confirm
83เอื้ออารี บุญบางยางueaaree boonbangyang18Super Junior Boy (SB)Confirm
84ภูวัน เติมสุขนิรันดรPHUWAN TERMSUKNIRUNDORN17Super Junior Boy (SB)Confirm
85จักรภพ ศักดิ์ศรีJakrabhop Saksri13Super Junior Boy (SB)Confirm
86พศิน วิจิตรเจริญไพศาลPhasin Vichitcharoenpaisarn16Super Junior Boy (SB)Confirm
87จักรวาล ศักดิ์ศรีJakrawal Saksri17Super Junior Boy (SB)Confirm
88ปรายฝน พรหมอ่อนPryfon Promon12Junior Girl (JG)Confirm
89อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรีIngtawan Wangrungwichaisri10Junior Boy (JB)Confirm
90ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรีChidtawan Wangrungwichaisri10Junior Boy (JB)Confirm
91ชาน่า เพาเวอร์Shana Power16Super Junior Girl (SG)Confirm
92นทัย อภิชลติNatai Apichonlati17Super Junior Girl (SG)Confirm
93คุณศิรัณย์ รภัสกุลMR.sirun Rapaskul16Super Junior Boy (SB)Confirm
94ขวัญพิชชา ประชุมชนKwanpitcha Prachumchon17Super Junior Girl (SG)Confirm
95ดช.ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่Chaiwat niko Salmi12Junior Boy (JB)Confirm
96ด.ญ.ปวีณ์กร เจริญวิริยาภรณ์PAWEEKORN CHAROENWIRIYAPORN11Junior Girl (JG)Confirm
97เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์AELISA TWILTERMSUP10Junior Girl (JG)Confirm
98เดชชาติ สุริยกาญจน์DEJCHAT SURIYAKAN12Junior Boy (JB)Confirm
99ดช. อิทธิศักดิ์ คงจักร์ITHISAK KONGCHAK9Junior Boy (JB)Confirm
100จักกริน จิตรมณีกาญจน์Jakkarin Jitmaneekan14Super Junior Boy (SB)Confirm
101นันท์นภัส จิตรมณีกาญจน์Nannapat Jitmaneekan11Junior Girl (JG)Confirm
102ดช.พงศภัค เหล่าภักดีMaster Pongsapak Laopakdee12Junior Boy (JB)Confirm
103สุพรรษา ทิวาลัยsupansa tiwalai15Super Junior Girl (SG)Confirm
104ศึกษิต สิทธิประเวชSueksit Sittipravet14Super Junior Boy (SB)Confirm
105เมธาสิทธิ์ งามลำยวงMethasit Ngamlamyoung13Super Junior Boy (SB)Confirm
106ปภัสรา เนียมรุ่งเรืองPapatsara Niamrungrueang18Super Junior Girl (SG)Confirm
107พลเทพ แต้ไมตรีPonthep Taemaitree13Super Junior Boy (SB)Confirm
108คุณานนต์ รักกะสิวิทย์Kunanont Rakkasiwit13Super Junior Boy (SB)Confirm
109วรัตกานต์ คุณแก้วVaratkarn Kunkaew12Junior Girl (JG)Waiting
110ปัณณวิชญ์ ลีลาล้ำเลิศPannawit Leelalumlert13Super Junior Boy (SB)Waiting
111พิมพ์อร ธิติทรัพย์Pim-orn Thitisup16Super Junior Girl (SG)Waiting
112เด็กหญิงปาริยา สันพนวัฒน์Pariya Sanpanawat12Junior Girl (JG)Waiting
113ศิวกร ตวงภัทรพรslwakon Tuangphattharaporn15Super Junior Boy (SB)Waiting
114ศุภกิจ สีลานาแกSupakit Seelanagae15Super Junior Boy (SB)Waiting
115ด.ญ.บุษปภาพร สุขเติมButpapaporn Sukterm12Junior Girl (JG)Waiting
116ภานพ1 นรสิงห์Panop Norasing16Super Junior Boy (SB)Waiting
117ธนรัชต์ ศรีสถาพรTHANARAT SRISATHAPORN16Super Junior Boy (SB)Waiting
118นายกรรพล คำภักดีMR.KANPOL KAMPAK18Super Junior Boy (SB)Waiting
119พชร ราศรีจันทร์Pachara Rasrichan14Super Junior Boy (SB)Waiting
120ติณณ์ เมตศีย์Tinn Macy17Super Junior Boy (SB)Waiting
121จิดาภา สามัตถิยดีกุลJidapa Samattiyadeekul15Super Junior Girl (SG)Waiting
122นายนรเศรษฐ์ เถาว์ชาลีnorasead thochalee15Super Junior Boy (SB)Waiting
123ดช. กันต์ สุภาการKunt Supakarn13Super Junior Boy (SB)Waiting
124อธิษฐ์ เครือประยงค์Arthit kruaprayong13Super Junior Boy (SB)Waiting
125อนาอิส พลอยไพลิน แวร์นีAnais Ploypailin Verny17Super Junior Girl (SG)Waiting
126ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้าื์Nattapak Changhuana18Super Junior Boy (SB)Waiting
127ไวทิน ลีWaitin Lee17Super Junior Boy (SB)Waiting
128เอกภาพ เผ่าเหลืองทองEakahphap phaoleangtong16Super Junior Boy (SB)Waiting
129ธนพล ลิ้มเจริญTanapon Limcharoen17Super Junior Boy (SB)Waiting
130กิตติพงศ์ บุบผาKittipong Buppa14Super Junior Boy (SB)Waiting
131แววปราชญ์ อนุวารWaewprach Anuvran15Super Junior Girl (SG)Waiting
132thanapol charoensukThanapol Charoensuk14Super Junior Boy (SB)Waiting
133ญาธิป พวงนาคYathip Puangnak14Super Junior Boy (SB)Waiting
134ด.ช.ปกรณ์ แก้วจันทร์เหนือPakorn Kaewchannuae13Super Junior Boy (SB)Waiting
135ศิรัณย์ รภัสกุลSIRUN RAPASKUL15Super Junior Boy (SB)Waiting
136จัสมิน ทาโคตรJASMINE TAKORT13Super Junior Girl (SG)Waiting
137อสมาภรณ์ ทาโคตรASAMAPOND TAKORT13Super Junior Girl (SG)Waiting
138ปภัสรา เนียมรุ่งเรืองPapatsara Niamrungrueang18Super Junior Girl (SG)Waiting